Followers

Sunday, March 19, 2017

ஐரோப்பாவில் வரும் 2050 ஆம் வருட வாக்கில்....

ஐரோப்பாவில் வரும் 2050 ஆம் வருட வாக்கில் 10 சதவீதம் ஐரோப்பியர்கள் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக் கொண்டிருப்பார்கள் என சிஎன்என் கணக்கெடுப்பு கூறுகிறது.

No comments: