Followers

Monday, August 15, 2016

மிக அழகிய முறையில் குர்ஆனை ஓதும் சிறுவன்!மிக அழகிய முறையில் குர்ஆனை ஓதும் இந்த சிறுவனைப் போல நமது வாரிசுகளையும் இறைவன் ஆக்கி அருள்வானாக!

No comments: