Followers

Monday, January 04, 2016

'ஜெய் ஹிந்த்' என்ற கோஷத்தை முதலில் அறிமுகப்படுத்தியது யார்?ஜெய் ஹிந்த் என்ற முழக்கத்திற்கு சொந்தக்காரர் ஜைனுல் ஆபிதீன் ஹஸன்!

இதுவரை எல்லோரும் ‘ஜெய் ஹிந்த்’ என்ற துடிப்பான முழக்கத்திற்கு சொந்தக்காரர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திரபோஷ் என நம்பியிருந்தார்கள். ஆனால், நரேந்திர லூதர் எழுதிய ‘LEGENDOTES OF HYDERABAD’ என்ற நூலில் இன்னொரு வரலாறு கூறப்பட்டுள்ளது.
நேதாஜியின் செயலாளரான ஜைனுல் ஆபிதீன் ஹஸன் என்பவர்தாம் ‘ஜெய் ஹிந்த்’ என்ற முழக்கத்தை முதலில் தெரிவித்தார் என்பதாகும்.

லூதரின் இந்நூலில் நேதாஜியுடனான பேட்டி, ஆவண ரீதியான ஆதாரங்கள், அனுபவங்கள் ஆகியவற்றை விரிவாக ஆராய்ந்து ’ஜெய் ஹிந்த்’ என்ற முழக்கம் எவ்வாறு உருவானது என்று விவரிக்கப்படுகிறது.

ஜைனுல் ஆபிதீன் ஹஸன், ஜெர்மனியில் கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கும்போது நேதாஜிக்கு அறிமுகமானார்.

நேதாஜியின் ராணுவத்தில் இணைந்தபோது ஹஸனிடம், ராணுவத்தை சந்திக்கும்போது முழக்கமிட ஒரு வார்த்தை தேவை என்று நேதாஜி கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

அப்போழுது ஹஸன் கூறிய வார்த்தைதான் ‘ஜெய் ஹிந்த்’.

இவ்வாறு நாட்டின் அதிகாரப்பூர்வ முழக்கமாக ’ஜெய் ஹிந்த்’ மாறியது என்று இந்நூல் கூறுகிறது.

- By Abdul Gafoor February 25, 2014 08:28

NEW DELHI: Many believe that Subhash Chandra Bose coined the slogan 'Jai Hind' but a book on legends and anecdotes of Hyderabad says it was first used by a man from that city who gave up his engineering studies in Germany to become Netaji's secretary and interpreter.

In his book " Lengendotes of Hyderabad", former civil servant Narendra Luther presents a number of interesting articles, based on documentary evidence, interviews and personal experiences, on the city that is much celebrated for its romantic origin and composite culture.

One interesting titbit is on the origin of the slogan 'Jai Hind'. According to the author, it was coined by Zain-ul Abideen Hasan, son of a collector from Hyderabad, who went to Germany to study engineering.

During World War II, Netaji had escaped to Germany to canvass support for an armed struggle to liberate India, Luther says.
"He addressed meetings of Indian prisoners of war and other Indians exhorting them to join him in his struggle. Hasan met him and inspired by his patriotism and spirit of sacrifice, he told him that he would join him after finishing his studies.

"Netaji taunted him that if he was worried about small things like these, he could not take up big causes. Stung by that rebuke, Hasan gave up his studies and became Netaji's secretary and interpreter," the book, published by Niyogi, says.

Hasan became a major in the INA and participated in the march from Burma (now Myanmar) across the Indian frontier. The army reached Imphal. It was severely handicapped in supplies and armaments and so had to retreat, the author says.

"Netaji wanted to introduce an Indian form of greeting for his army, and for independent India. Various suggestions came. Hasan suggested 'Hello'. Netaji snubbed him. Then he suggested 'Jai Hind'. Netaji liked it and it became the official form of greeting in INA and the revolutionary Indians. Later it was adopted as the official slogan of the country," he says.

The book mentions about 70 legends, anecdotes and personal accounts beginning from the beautiful rocks of the Deccan plateau to Bhagamati, to the developments during the era of Nizams and beyond.

There is another interesting incident mentioned in the book that is related to late chief minister T Anjaiah. Luther says during a concert in the early 80s, Anjaiah mixed up the name of legendary table player Allah Rakha Khan and called him 'Allah-Ho-Akbar'. This faux pas led the audience break into loud laughter.

"Anjaiah looked perplexed and asked, 'Have I said anything wrong?' One of his aides whispered into his ear, that he had not taken the correct name of the table maestro. Thereupon Anjaiah said, 'Oh, does it matter? After all Allah Rakha and Allah-Ho-Akbar are not very different," says the author, adding this led to more peals of laughter.

Other stories mentioned in the book include the much-debated tale of romance that gave birth to Bhagnagar, Stalin's orders on the red revolt and a dog made to sit on a throne by Sultan Tana Shah in recognition of it raising an alarm spotting an intruder.
http://timesofindia.indiatimes.com/…/articlesh…/30939048.cms

1 comment:

Dr.Anburaj said...

ஜெய்ஹிந்த் செண்பகராமன் என்றும் ஒருவரைச் சிறப்பித்து சொல்லப்படுகின்றது. ஏன் என்றுத் தொியவில்லை. சுபாஸ் சந்தி போஸ்தான் பகீரங்கமாக ஜெய்ஹிந்த் என்ற வாா்த்தையை முழங்கியவா் என்பது அனைவருக்கும் தொியும். தாங்கள் சொல்வது முற்றிலும் புதிய தகவல்.
அரேபிய ஆதிக்க கலாச்சாரத்திற்கு அடிமையாகாத முஸ்லீம்கள் நிறைய போ்கள் உள்ளாா்கள். அவர்களில் திரு.ஹஸனும் ஒருவா். நல்ல தகவல்.நன்றி சுவனப்பிாியன்.