Followers

Thursday, May 18, 2017

இஸ்ரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் ஒலித்த பாங்கு ஒலி!

அல்லாஹு அக்பர்!!  அல்லாஹுஅக்பர்!! அல்லாஹு அக்பர்!!

Israel trying to ban the Adhan and then this guy gives the Adhan in Israeli Parliament. Allaahu Akbar!

Muslim MP responds Israeli parliaments Adhan Ban. Watch what happens next...
The first quality of a successful Ummah is to have moral superiority even if physically weak. Take a look at this video from the Israeli Knesset (parliament). A Muslim MP responds to the recent policy of banning the adhan from a number of mosques by performing the adhan in the Knesset.
When watching this, bare in mind the statement of the Messenger of Allah (saw) when he is reported to have said on the authority of Abu Hurraira (ra):
"When the Mu'adhin calls to prayer, Satan runs back vehemently".
[Muslim]


இஸ்ரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் இஸ்லாமியர்கள் பாங்கு சொல்வதற்கு தடைவிதிக்கும் மசோதா தொடர்பாக பேச்சு பிரதமர் நேதன்யாஹூ தலைமையில் நடைபெற்றுள்ளது.

அப்பொழுது எழுந்து சென்ற அஹமது திபி என்ற இஸ்ரேல் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு இஸ்லாமிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எழுந்து சென்று, அழகிய ராகத்தில் பாங்கு சொன்னார். இதனை சற்றும் எதிர்பார்த்திராத யூத விரோதிகள், அவரை அமரும் படி கூச்சலிட்டனர். இருப்பினும் அதனை காதில் வாங்கிக்கொள்ளாத அஹமது திபி பாங்கும், பின்னர் பாங்கு துஆவையும் கூறிய பின்னர் புன்முறுவலுடன் இருக்கையில் அமர்ந்தார். இந்த செயல் யூதர்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்தது. அத்தனை இஸ்லாமிய எதிரிகளின் முன்னர், ஒரு இஸ்லாமிய விரோத நாட்டின் நாடாளுமன்றத்தில் அவர், பாங்கு சொன்ன நிகழ்வு காண்பவர்களை மெய்சிலிர்க்க வைத்தது.

2 comments:

Sugumar C Sugumar said...

பண்பாடு மிக்க மக்கள் வாழும் இஸ்ரேலில் இதெல்லாம் சாதாரணமப்பா
A Muslim woman breaks century-high glass ceiling as the first religious court judge in Israel June 01, 2017

Israel is often celebrated for LGBTQ rights, gender equality in its military and electing one of the world’s first female heads of state back in 1969. But women still lack equal representation in positions of power, especially in Israel’s religious realm. For these reasons, Hana Mansour-Khatib’s appointment as Israel’s first woman religious court judge is being celebrated by Arab and Jewish leaders alike. She will serve as judge, or Qadi, in Israel’s Sharia courts.

“It's not only a personal achievement,” Mansour-Khatib insists. “It’s ours, for Arab women and Muslim women in Israel who are seeking the best rights they can get from the religious courts.”

Jewish, Muslim, Christian and Druze religious courts in the region date back to the Ottoman Empire and operated throughout Britain’s mandate control of Palestine. Today, rabbinical courts in Israel oversee marriage, divorce and other personal status issues for Jews, as do the Sharia courts for Israel’s Muslim Arab citizens, who comprise about 17 percent of Israel’s population.

Mansour-Khatib is a mother of four and family lawyer specializing in Islamic law, identifying both as a modern Muslim and feminist. In the small law firm she shares with her husband, Fouad, in northern Israel, awards and certifications line the walls.

“Most of them are hers,” he brags.

From Mansour-Khatib’s perspective, Israel’s Sharia courts are vital to its Muslim communities. But the courts have no shortage of critics, many pointing to their condoning of practices like underage marriage in some districts, polygamy and glaring misogyny.

Speaking from experience, Mansour-Khatib notes that when many women testify in the Sharia courts, “she comes with her father, she comes with her brother and she comes with her grandfather. They start the first trial and finish the ninth or the 10th trial without expressing a word.”

But from her new position, Mansour-Khatib hopes to begin making a positive difference in the lives of those women.

“When a woman stands in front of a woman judge, she can express herself,” she says.

All Israeli citizens also have access to secular, civil courts, but many Muslim women prefer the Sharia. Mansour-Khatib acknowledges that Muslim and Arab women in Israel face hurdles of discrimination and inequality, but is frustrated by stereotypes that portray them as weak or suppressed by Muslim society. Her own appointment is proof, she thinks, that it’s a fairly good time to be a Muslim woman in Israel.

Sugumar C Sugumar said...

“There's a lot of young girls who became doctors, managers in schools, high-tech specialists," she says. "It’s also in the West Bank. They go study in Jenin, or in Nablus. They go alone without their fathers. It means that we live in a good era, people cope with the success of women as an achievement.”

That may be true, but her judgeship was only achieved after a fraught, 20-year battle between two opposite political factions. Hard-line Islamic organizations, for one, accused the Israeli justice minister of meddling in Islam. Such conservative groups do not accept the notion of a woman as Islamic judge.

Ultra-Orthodox Jewish lawmakers also fought her appointment, fearing a woman Sharia judge would set precedent in the rabbinical courts, where female judges are still forbidden. Could their fears prove to be well-founded?

“Up until recently, very few even thought to ask,” says Jewish legal expert Dr. Rachel Levmore. “But through study of the actual laws, it is apparent that a woman can be a rabbinic judge in a court that deals with monetary matters. The rabbinic courts that deal with matters of marriage and divorce is still up for debate. Even what I just said is a revolution and would be highly contested by the rabbinical establishment. This is something that’s going to be debated for quite a few more years, and we’ll see what happens.”

Islamic and Jewish law have one thing in common — they are both extraordinarily complicated. But what is clear, is the surprisingly long road ahead for an Orthodox Jewish woman in Israel to reach what Mansour-Khatib just accomplished. And that from her seat as judge, Mansour-Khatib will aim to bolster the voices of Muslim women while protecting their rights, likely inspiring more to follow her.


new age islam web