Followers

Sunday, May 21, 2017

பி.ஜெய்னுல்லாபுதீன் அவர்கள் எழுதிய புத்தகங்கள்....

சவுதி அரேபியா தமாம், ரியாத் மற்றும் முக்கிய நகரங்களில் பி.ஜெய்னுல்லாபுதீன் அவர்கள் எழுதிய புத்தகங்களை அரசு மற்றும் தனியார் செலவுகளில் லட்சக்கணக்கில் அச்சடித்து இலவசமாக வினியோகிக்கிறார்கள்.


No comments: