Followers

Thursday, July 27, 2017

மழைவேண்டி #இஸ்லாமிய பெண்கள்#தொழுகை

திண்டுக்கல் #பேகம்பூரில்மழைவேண்டி #இஸ்லாமிய பெண்கள்#தொழுகையில் ஈடுபட்டபோது அவர்களுடன் சேர்ந்து#பிறமத_சகோதரிகளும் கலந்து கொண்ட காட்சி


No comments: