Followers

Wednesday, August 16, 2017

தேசபக்தியின் அளவு கோல் இதுதான் :-)


6 comments:

Dr.Anburaj said...

மற்றவா்களை இழிவு செய்யும் கேடுகெட்ட புத்தியை கொண்டவன் சுவனப்பிாியன்.
திரு.வாஜ்பாய் பக்குவம் பெறாத காலத்தில் செய்ததை எடுத்துக் காட்டுபவன் கோழை.வம்பன்.
ஒரு தந்திரமாக சாணக்கியமாகக் கூட அதைச் செய்திருக்கலாம்.
திரு.வாஜ்பாய் ஒரு கதிரவன்.நீ ஒரு சொறி நாய். நீ குரைத்து ஆவதென்ன ????போடா லுசு

Dr.Anburaj said...

பிாிட்டிஷ் ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்று கடிதம் எழுதிய முஸ்லீம் தலைவா்.செய்யது அஹமது கான்.
If we trust our text books, we would believe that Hindu and Muslims were always at peace with each other and it was the wily british, who formulated the policy of ‘divide and rule’. The latter part of the sentence might be true because for a foreign invader, devising such policies is a matter of maintaining or extending the rule. So, the British were doing which was in their interest. It is the first part which needs to be critically examined.

The terror which had been unleashed by the Islamic invaders on the native Hindu population in order to convert them to Islam had embittered the tolerant natives against Muslims. There was a brief period of reprieve during the reign of Akbar, otherwise it had been about thousand years of oppression. It has been probably the longest battle for independence which has been brushed under the carpet by the Marxist historians of truncated India.

Syed Ahmed Khan was the kind of man the British were looking for to convert Muslims from irritants to stooges. Soon after the failed war of 1857, in which he had sided with the British, he came out with a book titled ‘The loyal Mohammedans of India’. This book tries to convey that the Muslims are and will remain loyal to the queen. In one of his letters that he wrote to a friend in India during his visit to England, he writes,
அஹமதுகான் 1857 ல் வெளியிட்ட புத்தகத்தில் ” முஸ்லீம்கள் பிாிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு விசுவாசமாக இருப்பாா்கள் என்று குறிப்பிட்டிருந்தாா்.
“Without flattering the English, I can truly say that the natives of India, high and low, merchants and petty shopkeepers, educated and illiterate, when contrasted with the English in education, manners and uprightness, are as like them as a dirty animal is to an able and handsome man. Do you look upon an animal as a thing to be honoured? Do you think it necessary to treat an animal courteously, or the reverse? We have no right to courteous treatment. The English have reason for believing us in India to be imbecile brutes.”
மேலும் ஒரு கடிதத்தில் பிாிட்டிஷ்காரா்கள் இந்தியா்களை நாகரீகம் தொியாதவா்கள் என்று கருதுவது நியாயமானதுதான் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
Cited by G.F.L. Graham, Sir Syed Ahmad Khan, London, 1885, Pp. 183-184.

When a nation has been dominated, a lot of natives acquire an inferiority complex. Syed Ahmed Khan was probably such a person. His successor Viqar ul mulk also echoed views similar to those of Syed. He wrote to ‘The Pioneer’ of Lucknow,

Dr.Anburaj said...“We start with the firm conviction and seek to implant it in the mind of every Indian Musalman that our destiny is now bound up with the presence and permanence of British rule in this country, and that in the government of the day we have got our best and surest friend.”
பிாிடடிஷ்காரா்கள் முஸ்லிம்களின் நண்பா்கள்
From M.R.A. Baig, The Muslim Dilemma in India, Delhi, 1974, p. 52.

Three months after the formation of Muslim league in 1906, Viqar – ul – mulk addressed students of Aligarh saying

“God forbid, if the British rule disappears from India. Hindus will lord over it, and we will be in constant danger of our life, property and honour. The only way for the Muslims to escape this danger is to help in the continuance of the British rule.
ஆங்கிலேயா்களின் ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்பதுதான் எனது கருத்து.முஸ்லீம்களுக்கும் நன்மைதரும். என்று குறிப்பிட்டுள்ளாா்.
If the Muslims are heartily with the British, then that rule is bound to endure. Let the Muslims consider themselves as a British army ready to shed their blood and sacrifice their lives for the British Crown… பிாிட்டிஷ் ஆட்சியைக் காப்பாற்ற முஸ்லீம்கள் ஒரு ராணுவ படை போல செயல்பட வேண்டும்.

Wherever you are, whether in the football field or in the tennis lawn, you have to consider yourselves as soldiers of a British regiment. You have to defend the British Empire, and to give the enemy [Hindus] a fight in doing so( இந்துக்களுக்கு எதிராக போராட வேண்டும் ) . If you bear it in mind and act accordingly, you will have done that and your name will be written in letters of gold in the British Indian history. The future generations will be grateful to you.”இதைச் செய்தால் பிாிடடிஷ்வரலாற்றில் நமது பெயா் பொன் எழுத்துக்களால் பொறிக்கப்படும்.நமது வருங்கால சந்ததிகள் வாழ்த்துவாா்கள்.

From Francis Robinson, Separatism Among Indian Muslims, Delhi, 1975, p. 13

Dr.Anburaj said...


கிலாபத் இயக்கத்தின் முன்னணி வீரா்களான அலி சகோதரா்கள் ” ஆப்கானிஸ்தான் ஜனாதிபதிக்கு இந்தியாவின் மீது படையெடுத்து வாருங்கள் என்று கடிதம் எழுதினாா்கள்.இதற்காக இவா்கள் ஜெயில் தண்டனை அனுபவித்தாா்கள். தொியுமா சுவனப்பிாியன்.
முஸ்லீம்களின் இந்து-காபீா் -ஹராம் - அன்பு.

Mohamed Farook said...

"வாஜ்பாய் ஒரு கதிரவன்.நீ ஒரு சொறி நாய். நீ குரைத்து ஆவதென்ன ????போடா லுசு"

வாஜ்பாய், அத்வானி , முரளிமனோஹர் ஜோஷி, போன்றவர்கள் நாடு முழுவதும் கரசேவை என்ற அயோக்கித்தனத்தை நடத்தி பாபரி மஸ்ஜிதை இடித்தவர்கள்.
தன்னை படைத்த இறைவன் யார் என்றும் வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் யார் என்றும் அறியாத அறிவிலிகள். Anburaj, துரோகி யார், நண்பன் யார் என்று பகுத்து அறிய தெரியாதவன் நீ. போடா லுசு.

Mohamed Farook said...

"வாஜ்பாய் ஒரு கதிரவன்.நீ ஒரு சொறி நாய். நீ குரைத்து ஆவதென்ன ????போடா லுசு"

வாஜ்பாய், அத்வானி , முரளிமனோஹர் ஜோஷி, போன்றவர்கள் நாடு முழுவதும் கரசேவை என்ற அயோக்கித்தனத்தை நடத்தி பாபரி மஸ்ஜிதை இடித்தவர்கள்.
தன்னை படைத்த இறைவன் யார் என்றும் வணக்கத்திற்குரிய இறைவன் யார் என்றும் அறியாத அறிவிலிகள். Anburaj, துரோகி யார், நண்பன் யார் என்று பகுத்து அறிய தெரியாதவன் நீ. போடா லுசு.