Followers

Tuesday, March 17, 2015

தேனீக்களைப் பற்றி குர்ஆன் கூறுவது என்ன?"உம் இறைவன் தேனீக்கு அதன் உள்ளுணர்வை அளித்தான். “நீ மலைகளிலும், மரங்களிலும், உயர்ந்த கட்டடங்களிலும் கூடுகளை அமைத்துக்கொள் (என்றும்), (அல்குர்ஆன் 16:68)

“பின், நீ எல்லாவிதமான கனிகளின் மலர்களிலிருந்தும் உணவருந்தி உன் இறைவன் காட்டித் தரும் எளிதான வழிகளில் உன் கூட்டுக்குள் ஒடுங்கிச் செல்” என்றும் உள்ளுணர்ச்சி உண்டாக்கினான். அதன் வயிற்றிலிருந்து பலவித நிறங்களையுடைய ஒரு பானம் (தேன்) வெளியாகிறது அதில் மனிதர்களுக்கு பிணி தீர்க்க வல்ல சிகிச்சை உண்டு. நிச்சயமாக இதிலும் சிந்தித்துணரும் மக்களுக்கு ஓர் அத்தாட்சி இருக்கிறது. (அல்குர்ஆன் 16:69)


தேனை பூக்களிலிருந்து எடுத்து வருவது வேலைக்கார தேனீக்கள். இவை அனைத்தும் பெண் இனம். ஆண் இன தேனீக்கள் தேனை உற்பத்தி செய்வதில்லை. இந்த குர்ஆனின் வசனத்தில் வரும் அனைத்து வாக்கியங்களும் பெண்பாலை நோக்கியே பேசப்படுகிறது. அரபு இலக்கணத்தில் 'சாப்பிடு' என்ற வார்த்தையை ஆண் பாலுக்கு 'குல்' என்றும் பெண் பாலுக்கு 'குலி' என்றும் சொல்லப்படும். இங்கு குர்ஆன் 'குலி' என்ற பெண்பால் தேனீயை நோக்கியே பேசுகிறது.

அதே போல் 'அவற்றின் வயிறுகளிலிருந்து' என்ற வார்த்தையை அரபியில் 'புதுனிஹா' என்று குர்ஆன் குறிப்பிடுகிறது. 'புதுனிஹூம்' என்று வந்தால் அது ஆண் பாலைக் குறிக்கும். அவ்வாறு ஆண் பால் தேனீயை நோக்கி சொல்லியிருந்தால் இந்த குர்ஆன் வசனம் எதிரிகளால் பொய்யாக்கப்பட்டிருக்கும். தேனை சேகரிப்பது பெண் பாலான வேலைக்கார தேனீக்கள் தான் என்ற உண்மை மிகச் சிறந்த நுண்ணோக்கியின் துணை கொண்டு சில காலம் முன்புதான் அறிவியல் உலகால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு சொல்லப்பட்டது. ஆனால் இந்த உண்மையை மிக சர்வ சாதாரணமாக குர்ஆன் சொல்லிச் செல்வதை பார்த்து ஆச்சரியப்படுகிறோம்.

-----------------------------------------

வேலைக்காரத் தேனீயின் உடலில் தேனை செரிப்பதற்கான வயிறும் தேனை சேகரிப்பதற்கான பையும் தனித்தனியே அமைந்திருக்கின்றன. சேகரிப்பதற்கான பை ராணித்தேனீயின் உடலிலோ, ஆண் தேனீயின் உடலிலோ இல்லை. மலர்களிலிருந்தும் கனிகளிலிருந்தும் சேகரிக்கப்படும் அமுதம் (நெக்டர்) அந்தப்பையில் பல வேதியல் மாற்றங்களுக்கு உட்படுகிறது, இதையே அடைகளில் சேமிக்கிறது. இந்த திரவத்தில் அடைகளிலும் மாற்றம் ஏற்படுகிறது, இதன் பெருமளவு நீர்மம் குறைக்கப்பட்டு இறுகிய பின்பே தேனாகிறது.

சமீப காலம் வரை தேனீக்கள் மலர்களிலிருந்து தேனை உறிஞ்சி தனது கூடுகளில் சேமித்து வைக்கின்றன என்றுதான் எண்ணியிருந்தோம். கனிகளிலும், மலர்களிலும் உள்ள குளுக்கோஸை தேனீக்கள் விழுங்கி பல வேதி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்து அதன் பிறகு அதன் வயிற்றுப் பகுதியிலிருந்து வெளியாகும் திரவம் தான் தேன் என்று தற்காலஅறிவியல் கூறுகிறது. நுணணோக்கிகள் இல்லாத அன்றைய காலத்தில் இவ்வாறு ஒரு உண்மையை குர்ஆனால் எவ்வாறு கூற முடிந்தது என்று சிந்திக்க சொல்கிறது இறை மறை.

தேனீ உணவை உட்கொள்வதன் மூலம் அந்த உணவு செரிமானம் ஆகும் வயிற்றுப்பகுதியை பற்றி இந்த வசனம் சிந்திக்க தூண்டுகிறது. பொதுவாக பிராணியின் வயிற்றுக்கு உள்ளே இருக்கும் செய்திகளை படைத்த இறைவன்தான் பார்க்க இயலும் இந்த அறிவை மனிதன் பெற வேண்டும் என்ற அல்லாஹ் வலியுறுத்துகிறான். அதாவது மனிதர்களாகிய நாம் ஸ்கேன், லேசர் கருவிகள் போன்ற நவீன தொழில் நுட்பத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அதன் மூலம் அறுவை சிகிச்சை செய்வது எளிது என்பதை உணர வேண்டும். இப்படிப்பட்ட துல்லியமான அறிவாற்றலுக்கு நவீன உபகரணங்கள் பற்றிய கல்வி மிக அவசியம். இவற்றை எல்லாம் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் என்றுதான் குர்ஆனில் இறைவன் இதற்கென ஒரு அத்தியாயத்தையே இறக்கியுள்ளான்.

http://www.islamicity.com/science/quranandscience/animals/generatedfiles/THEHONEYBEE.htm

----------------------------------------------அதே போல் உலகில் எத்தனையோ உயிரினங்கள் இருக்க தேனீக்களின் தேனில் உங்களுக்கு நிவாரணம் இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டு சொல்ல இறை வேதத்தால் மட்டுமே முடியும். தேன்களின் பயன் பாட்டை மருத்துவர்களின் வாயிலாக அறிவோம்.

சைனாவில் 1993 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் தேனீ வளர்ப்பு சம்பந்தமாக ஒரு மிகப் பெரிய கருத்தரங்கு ஒரு வாரம் நடைபெற்றது. இதில் பேசிய அமெரிக்க ஆய்வாளர்கள் தேனீயிடமிருந்து கிடைக்கும் ராயல் ஜெல்லி, மகரந்தம், தேனீக்களின் பிசின் போன்ற அனைத்துமே மனிதனின் பல நோய்களை குணமாக்கக் கூடியது என்று பேசினர்.

ரொமேனியன் மருத்துவர் தனது பேச்சில் 'நான் 2094 நோயாளிகளுக்கு தேனை முக்கியமாக மருந்தாக உபயோகித்தேன். அதில் 2002 பேர் பூரண குணமடைந்தனர்' என்றார்.

போலந்து மருத்துவர்கள் தங்களது பேச்சில் கூறியதாவது 'தேனீக்களின் மூலம் மூல நோய், தோல் பிரச்னைகள், பெண்களுக்கான பல நோய்கள் போன்றவற்றை தேனை முக்கிய மருந்தாக பயன்படுத்தி குணப்படுத்தியுள்ளோம்.' என்றனர்.

நம் நாட்டு சித்த மருத்துவத்திலும் தேன் முக்கிய இடம் பிடித்துள்ளதை நாம் அறிவோம்.

(Huriet News Paper, 19, october 1993)

தற்போது புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் தேனின் முக்கியத்துவத்தைப் பற்றி அறிவியல் உலகம் கூறுவதாவது:

Nowadays, apiculture and bee products has become a new branch of research in countries advanced in science. Other benefits of honey may be described as below:

Easily digested: Because the sugar molecules in the honey can convert into other types of sugar (fructose to glucose), the honey is easily digested by the most sensitive stomachs despite its high acid concentration. It also helps kidneys and intestines to function better.

Has a low calorie level: Another quality of the honey is that, when it is compared with the same amount of sugar, it gives 40% less calories to the body. Although it gives great energy to the body, it does not add on weight.

Rapidly fuses into blood: When accompanied by mild water, honey fuses into the bloodstream in 7 minutes. The free sugar molecules in it make the brain function easier...

Supports blood formation: Honey provides an important part of the energy needed by the body for blood formation. In addition, it helps cleaning the blood. It has some positive effects in regulating the blood circulation and facilitating it. Also, it functions as an important protection against capillary problems and arteriosclerosis.

Does not accommodate bacteria: This bacteria killing property of the honey is named as the "inhibition effect". The experiments conducted on honey resolve that, its bacteria killing property increases twice when diluted with water. It is very interesting to note that the newborns in the bee colony are nourished with diluted honey by the bees responsible of their supervision - as if they know this feature of the honey.

Royal Jelly: Royal jelly is a substance produced by worker bees inside the beehive. Inside this nutritious substance, there exist sugar, proteins, fats and many vitamins. It is used in problems which occur as a result of tissue deficiency or body frailty.

It is obvious that honey, which is produced in much higher amounts than the requirement of the bees, is made for the benefit of man. And it is also obvious that bees cannot perform such an unbelievable task "on their own"...

-----------------------------------------------------------------------------

In the honey bee colonies where each of the many bees is assigned a specific task, the only exception is the male honey bee. The males do not contribute to the defence of the hive or its cleaning, to gathering food, or making of the honeycomb and honey. The only function of the male bees in the hive is to inseminate the queen bee.106 Apart from reproductive organs, the males possess almost none of the features possessed by the other bees and it is therefore impossible for them to do anything but fertilise the queen.

The worker bees carry the entire load of the colony. Although they are females like the queen, their ovaries have no maturity. This renders them sterile. They have several duties: cleaning the hive, maintaining the larvae and the young, feeding the queen bee and the males, producing honey, constructing the honeycomb and repairing it, ventilating the hive and safeguarding it, gathering supplies like nectar, pollen, water and resin, and storing these in the hive.

In Arabic, there are two different usages of verbs. By means of the usage, it is possible to determine whether the subject is a female or a male. As a matter of fact, the verbs (italic words) used for the honey bee in the verses are used in the format of the verb for females. Through this, the Qur'an indicates that the honey bees that work in the making of the honey are females.107

We should not forget that it is impossible for this fact to have been known about the honey bees in the time of the Prophet Muhammad (saas). Yet, Allah has pointed at this fact and shown us yet another miracle of the Qur'an.

-Harun Yahya

No comments: