Followers

Tuesday, June 19, 2018

பெங்களூருவில் இந்து இளைஞனும் இஸ்லாமிய இளைஞனும்....

பெங்களூருவில் இந்து இளைஞனும் இஸ்லாமிய இளைஞனும்....

இந்து இளைஞனும் இஸ்லாமிய இளைஞனும் பெருநாள் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக் கொண்டபோது.

முழு இந்தியாவும் இவ்வாறு மாறி விட்டால் நரேந்திர மோடிக்களையும் அமீத்ஷாக்களையும் வீட்டுக்கு அனுப்பி விடலாம்.


No comments: