Followers

Monday, April 04, 2016

உண்மையை போட்டுடைத்த நரேந்திர மோடி!'சேரமான் பெருமாள் அரபு நாட்டுக்குச் சென்று நபிகள் நாயகம் அவர்களை சந்தித்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுள்ளார்'

- நரேந்திர மோடி

மோடி அவர்களே கூறி விட்டதால் இனி முகலாயர்கள் ஆட்சியில் இஸ்லாம் வாளால் பரப்பப்பட்டது என்ற பொய்யை இந்துத்வாவாதிகள் சொல்ல மாட்டார்கள் என்றே நினைக்கிறேன். முகலாயர் ஆட்சிக்கு முன்பே இஸ்லாம் தமிழகத்துக்கு வந்துள்ளது என்பதும் உறுதியாகிறது. இனியாவது நமது வரலாற்றுப் பாட நூல்களில் இந்த உண்மைகளை ஏற்றுவார்களா காவிகள்?

5 comments:

Dr.Anburaj said...

The next version of this story was written eight decades later by Sheikh Zeinuddin, a Malayali Muslim with Arab ancestry. In his account, a set of Arab Muslims reached Cranganore on their way to Adam’s foot in Ceylon (See: How did Adam reach Sri Lanka). The king invited them to his palace and in what must be one of the easiest conversion attempts in the world, converted after listening to their conversation. He divided the kingdom and secretly went to Arabia with the pilgrims which agrees with what Barbosa wrote. Zeinuddin also mentioned that this king was ruler of the land from Kasargod to Kanya Kumari and gives an important detail regarding the date. According to him,
this incident did not happen during the lifetime of the prophet,

but two centuries later.

Dr.Anburaj said...

Another story about cheraman Perumal
In 1610 CE, another version of this story came out from another Portuguese writer named Joas de Barros. Barros was an administrator in the House of India and Mina in Lisbon and was responsible for dispatching various fleets to India and his work was completed by Diogo de Coutos. According to his account, Cherman Peruman was a great king and his kingdom was frequented by many Moors for commerce. According to Barros, these Moors were religious fanatics and converted the king to Mohammedanism. He moved to Calicut and the Moors there made him believe that he had to go to Mecca to save his soul, which he promptly did after diving up his kingdom. This was the time when the Portuguese had to resort to sea voyages to avoid Muslim controlled land route and were in competition with the Muslim traders to gain favours with the kings of Kerala for trade rights. Some of that antagonism is visible in the language.

Coutos then adds a twist to the tale which makes this very interesting. According to him, the Perumal was close to the St. Thomas Christians based in Kodungallur and would not do anything without consulting them. Coutos drops a bombshell by adding that he was converted to their holy faith, implying that the

Perumal was converted to Christianity and not Islam.

Coutos also mentions that the Perumal died in the house of Apostle St. Thomas in Mylapore and thus disagreeing with the Mecca trip.

Dr.Anburaj said...

Another story of cheraman

The Brahminical narrative, Keralolpathi, has another reason for this departure. First, the Perumal was upset having reigned for a long period the land which was the gift of Parasurama and wanted to make amends. The Perumals were supposed to rule for 12 years and make way for the next one; this one ruled for 36 years. Second, he had the supreme commander of the armed forces killed on the basis of a woman’s words which he regretted later and so conversion to Islam was probably a way out.

Dr.Anburaj said...

he stand taken by Kerala historians affects and distorts the history of Tamilnadu and Karnataka. There is a lull in the history of Kerala from fifth century AD to thirteenth century AD. The corroboration with Tamilnadu and Karnataka will reveal that the tern PERUMAL corroborates with Perumanadikal a term used by Gangs kings. The original line of Chera kings ended with King Senguttuvan and probably due to rise of Kadambas and Uchangi Pandiyas a branch of Chera line would have moved around Karur via Palani Hills since the area of Moonaru basin stretching from Tenkasi to Udumalpet offered contact between Chera kingdom and Tamilnadu. Further the history of Velirs will reveal that all the Velirs occupied the area between Mysore and Tenkasi and the rise of Chutu Nagas and Kadambas would have pushed Cheras towards Tamilnadu. A branch of Chera kings established themselves in and around Karuvur region with Chera coins of Makothai and Kokandan appearing in Pugular/Karuvur etc., Kula also denotes Serpent and Chutu Nagas may be translated as Kulasekhara Chootu in Tamil normally wearing in Head as Sekhara and Naga as Kula. This is further supplemented by the fact that Tulu had extensive contact with Kashmir and Mother Goddess worship originated in Kashmir only with Tantrism known by the term Kullinas. The places Kollur/Kollipavai/Korravai and Lord Parasurama’s Raktha Tharpanam is nothing but Ritual of Bharani referred in Jalingathu parani/Takkayagaparani. Further Kandan Ravi/Paluvettarsiyar princes Kandan Maran/Kandan Amuthan corroborates with it. Though Venad At kings claim as Yadu Kula the kings with title Ravivarman still claim origin of Solar line with general claim of Gang as/the double claim of Chalukyas as Solar/Lunar line etc., However with all these confusion the Kerala kings adopted only Kadambas establishing Gatikas/Shalas the secularization of Brahminism whoever coming out of Ghatika/Shala was given the title of Brahmadhirajar. Historians wantonly mislead the term Brahmadhirajas. A comparison of Cholas and Karnataka inscriptions will reveal that the term Brahmadhiraja was extensively used in Karnataka inscriptions which if accepted as referring to Brahmins will take us to conclusion that 50% of population in Chalukyas would be Brahmins which is impossible. Thus when read with Cholas inscriptions we can come to the conclusion which is relevant even in northern Karnataka/Maharashtra that the term Brahmin refer only to the skills attained and not to Brahmins as understood in Tamilnadu. That is why Sowrashtrians claim that they are GSB.. it is still in doubt whether Purandaradasa was a Vrahmin/or Koli. Similar is the cade of Pergeddes/Heggedes. Gangs king Prithivipathi ally of Parantaka was referred as Perumanadhiyaraiyar i. e., Brahmadhirajar. Similarly Sambuvaraiyars were also known as Brahmadhirajar. However Brahmins in Government services were known as Brahma marayar. The Brahmadhirajars were Brahmakshatriyas and were powerful from Nandas to early Cholas. The Agyapathi and Mahasamantha of Velvikudi grant/Siruthondar/Kumudavalli wife of Tirumangai Alwar were all Brahmakshatriyas. With the rise of Hoysalas they lost relevance and now they have become Kayasthas in north and Karuneegar in Tamilnadu with two revolutionaries in Hindu Spiuritualam Vallalar and Swami Vivekananda’s belonging to this clan.

Thus there is no possibility of Cheruman Perumal going to Arabia

and it was due to incompetence of Kolathiris/Samuthiris to combat mercantile class they succumbed voluntarily to all cock and bull stories and satisfied with Kerolothpathi and putting all blame on Namboothiris.

Dr.Anburaj said...


சேரமான் பெருமாள் அரபு நாட்டுக்குச் சென்று நபிகள் நாயகம் அவர்களை சந்தித்து இஸ்லாத்தை ஏற்றுள்ளார்'.

முழுமையாக ஏற்கப்படாத கருத்து.

அரேபிய வியாபாாிகள் கேரள மண்னோடு அதிக வியாபாரத் தொடா்பில் இருந்துள்ளாா்கள். இந்துக்கள் வெகுளித்தகம் மிக்கவா்கள். சுதும் நயவஞ்சகம் நிறைந்தவா்கள் அரேபியா்கள். ஆகவே இசுலாம் கேரளத்தில் விரைவில் காலூன்றியுள்ளது.

இசுலாம் என்பது அரேபிய வல்லாதிக்க இயக்கம்.குரான் அரேபிய வல்லாதிக்க ஆவணம். இந்த கருத்து திரு நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு பிாியமான உடன்பாடான கருத்து.

திரு நரேந்திரமோடி சேரமான் மசுதியின் மாடலை சவுதி மன்னருக்கு வழங்கிய செய்தி கேட்டு என் மனம் வேதனை அடைந்தது. பொருத்தமற்ற பாிசு. வாஹாபிய காடையா்களின் தலைவான் சவுதி மன்னன். சா்வாதிகாாி. பாக்கிஸதான் போன்ற இந்தியாவின் எதிாி நாட்டிற்கு பல கோடி டாலா்களை அள்ளிக் கொடுத்து வருகின்றான். சிாியாவில் ஏற்பட்டுள்ள உள்நாட்டு குழப்பத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்ு எந்த உதவியும் செய்ய இவரால் இயலவில்லை.
மோடி பகவத்கீதையை அல்லது திருக்குறளை பாிசளித்திருக்க வேண்டும்.
மோடி சறுக்கியிருக்கின்றாா். மத வெறியா்களின் ஆளுமை அவரை சறறு சறுக்கிவிட்டு விட்டது.

-