Followers

Sunday, December 20, 2015

லண்டனில் கதீஜா என்ற சிறுமியின் அழைப்புப் பணி!

லண்டனில் கதீஜா என்ற சிறுமியின் அழைப்புப் பணி!இந்த சிறிய வயதில் என்ன ஒரு பணிவு... என்ன ஒரு ஆர்வம்! எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே!

Posted by Nazeer Ahamed on Saturday, December 19, 2015

லண்டனில் கதீஜா என்ற சிறுமியின் அழைப்புப் பணி!

இந்த சிறிய வயதில் என்ன ஒரு பணிவு... என்ன ஒரு ஆர்வம்!

எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே!

No comments: