Followers

Saturday, December 05, 2015

காணமல் போன 20 குழந்தைகள் பத்திரமாக உள்ளனர்...

முக்கிய அறிவிப்பு...
காணமல் போன 20 குழந்தைகள் எங்களிடம் !
***************************************************************
கன மழையால் காணமால் போன 20 குழந்தைகள் சகோதரர்
லுக்மான் அவர்களிடம் இருக்கின்றார்கள்.
குழந்தையை பிரிந்தவர்கள் தொடர்புகொள்ளுங்கள.
CALL -78068 23242 லுக்மான்

No comments: